Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 28440 89040/48/49

www.oropediolas.gov.gr

info@0474.syzefxis.gov.gr

Εξυπηρέτηση πολιτών 28440 89090
Αστυνομικός σταθμός Τζερμιόδων 28440 22208
Κέντρο υγείας Τζερμιόδων 28440 22602
Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 28410 66000
Νοσοκομεία Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) 2810392111

Φαξ: 2810542064

Βενιζέλειο Νοσοκομείο 2810 368000 (60 γραμμές)
ΕΚΑΒ 166, 2810 377213
Φαρμακείο Τζερμιόδων 28440 22310
Κτηνιατρείο Αγροτικό 28440 22281
ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα) 28440 22390
Παγκρήτια Τράπεζα 28440 89081
ΕΛΤΑ 28440 22248
ΟΤΕ 28440 22299
Γηροκομείο 28440 22650
Δημοτική Επιχείρηση «ΔΙΑΣ» 28440 31929
Πυροσβεστικό κλιμάκιο 28440 22199
Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης 28440 22380
Δ/νση Τουρισμού Κρήτης 2810 246106/8
Νομαρχιακές Επιτροπές Τουρισμού Προβολής Ηρακλείου 2810 302360/66
www.na-hrakleioy.gr
main@na-hrakleioy.gr
Νομαρχιακές Επιτροπές Τουρισμού Προβολής Λασιθίου 28410 98170/82817
www.lasithinet.g
tourism@lasithinet.gr