Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 135/2024 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 9ΓΩΒΩΞΩ-ΑΦ7 25/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4239ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δαπάνη και εργοδοτικές εισφορές ειδικής συμβούλου από 14/5/2024 έως 31/5/2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ι2ΚΩΞΩ-ΦΕΤ 21/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/190ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη και εργοδοτικές εισφορές ειδικού συμβούλου από 17/5/2024 έως 31/5/2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΕΓΩΞΩ-978 21/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/191ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άδειες βοσκής 2024.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΡΕΑΖΩΞΩ-ΡΨ1 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 61ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 916ΧΩΞΩ-Ε0Σ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 60ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΝΕΤ)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 9ΨΤΔΩΞΩ-ΕΡΩ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4004ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 61Μ3ΩΞΩ-ΚΤΛ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4005ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
προκηρυξη προμηθειασ καυσιμων
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: 665ΜΩΞΩ-Δ1Ι 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4090ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΥΠΟΈΡΓΟ ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ) ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ¨
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: 60ΘΧΩΞΩ-524 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4087ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απολογισμός Χρήσης 2023 ΝΠΔΔ Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 97ΖΨΩΞΩ-ΡΑΒ 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 53ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Πρώην ΤΕΕ Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου (Κ.Α.2023ΝΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΥΝΩΞΩ-Ν4Β 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4066ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024 και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΚΚΨΩΞΩ-ΓΔ7 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΨ8ΧΩΞΩ-955 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 56ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνεργασία με Τράπεζες.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 9ΖΠ6ΩΞΩ-5Υ7 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 51ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια κάδων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9ΓΔΩΞΩ-0Α0 17/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 4031ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 890