Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Σιγανός Ευάγγελος Πρόεδρος Δ.Σ.
2 Σπανάκης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3 Κοκκίνης Εμμανουήλ Γραμματέας Δ.Σ.
4 Αθανασάκης Γεώργιος Μέλος
5 Βιλανάκης Γεώργιος Μέλος
6 Κλεισαρχάκη Ειρήνη Μέλος
7 Κρασανάκη Ελευθερία Μέλος
8 Κρασανάκης Σάββας Μέλος
9 Μανουσάκης Εμμανουήλ Μέλος
10 Ορφανού Ευαγγελία Αντιδήμαρχος
11 Πάτερου Μαρία Μέλος
12 Περισυνάκης Μιχαήλ Μέλος
13 Πλατάκης Χριστόφορος Μέλος
14 Σιγανός Κωνσταντίνος Μέλος
15 Στρατάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
16 Φαρσάρη-Πλατή Αναστασία Μέλος
17 Χατζάκης Ιωάννης Μέλος
Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1 Βεληβασάκης Κωνσταντίνος Κάτω Μετοχίου
2 Γαλιοτζάκης Θεοχάρης Πλάτης
3 Καθεκλάκης Ιωάννης Τζερμιάδων
4 Καραβαλάκης Παναγιώτης Ψυχρού
5 Κοκκίνη-Παπαδάκη Μαρίνα Λαγού
6 Μπαμιεδάκης Παναγιώτης Μαρμακέτων
7 Περβολαράκη Ειρήνη Καμινάκι
8 Σταυρακάκης Νικόλαος Αγίου Κωνσταντίνου
9 Σωμαράς Γεώργιος Μέσα Λασιθίου
10 Τσουκάκης Κωνσταντίνος Αγίου Γεωργίου
11 Φουκαράκης Κωνσταντίνος Αβρακόντε