Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Αβρακόντε