Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοτικό Συμβούλιο & Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αθανασάκης Γεώργιος  –  Δήμαρχος
1 Ευγενία Σπανάκη – [email protected]     Πρόεδρος Δ.Σ.
2 Πλευράκης Γεώργιος – [email protected]
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3 Μηλάκη Μαρία – [email protected]                                  Γραμματέας Δ.Σ.
4 Περισυνάκης Εμμανουήλ – [email protected]       Αντιδήμαρχος
5 Σιγανός Ευάγγελος – [email protected]                 Αντιδήμαρχος
6 Κρασανάκη Ελευθερία – [email protected] Αντιδήμαρχος
7 Χατζάκη Αγγελική – [email protected] Αντιδήμαρχος
8 Σπανάκη Αθηνά – [email protected] Μέλος
9 Κασσάκης Εμμανουήλ – [email protected] Μέλος
10 Χριστοφάκης Δημήτριος – [email protected] Μέλος
11 Στεφανάκης Ιωάννης – [email protected] Μέλος
12 Στρατάκης Γεώργιος  [email protected] Μέλος
13 Σιγανός Κωνσταντίνος – [email protected] Μέλος
14 Κοντογιάννης Θεοχάρης – [email protected] Μέλος
15 Μπουτσάκης Συμέων – [email protected] Μέλος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1 Τζερμιάδων Πεδιαδίτης Νικόλαος

6908700068  /  [email protected]

2 Πλάτης
Κασάκης Ιωάννης

6976647162  /  [email protected]

3 Κάτω Μετοχίου Βεληβασάκη Μαρία    

6980647553 / [email protected]

4 Ψυχρού
Χρονάκης Μιχαήλ

6979358935 /  [email protected]

5 Λαγού
Φαζός Εμμανουήλ

6955482148 / [email protected]

6 Μαρμακέτω
Μπαμνιεδάκης Παναγιώτης

6974504522 / [email protected]

7 Καμινακίου Φουκαράκης Κωνσταντίνος

6987239786 / [email protected]

8 Αγίου Κωνσταντίνου Χρυσός Εμμανουήλ

6947301906 / [email protected]

9 Μέσα Λασιθίου Πεπόνης Ελευθέριος

6980651312 / [email protected]

10

Αγίου Γεωργίου

Πιταρίδης Γεώργιος

6972085012  / [email protected]

11 Αβρακόντε Φουκαράκης Αδάμ

6974123600  / [email protected]