Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Αλλαγή μέλους στην επιτροπή τουρισμού.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΩΖΕΩΞΩ-9ΞΙ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 35ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για αποκλάδωση δέντρων.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: Ψ57ΗΩΞΩ-Ι7Ψ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 34ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στο σύνδεσμο προστασίας και αξιοποίησης των όμορφων χωριών της Κρήτης με την επωνυμία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΛΡ4ΩΞΩ-ΩΤ9 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 33ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός επιτροπής Αθλητισμού.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΡΜΠΩΞΩ-8ΞΛ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6Μ8ΤΩΞΩ-ΥΜΝ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 31ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προμήθεια εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΘΣΣΩΞΩ-ΨΤ4 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 2745ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση είσπραξης Δ.Τ.,Δ.Φ. και ΤΑΠ μηνός 7ου & 8ου/2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ο21ΩΞΩ-ΚΚΠ 22/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/111ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οφειλή στο προσωπικό του πρώην ΝΠΔΔ δήμου Πιαιδικοί Βρεφονηπθιακοί Σταθμοί(Οφειλή αναδρομικών αποδοχών)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔΑΧΩΞΩ-ΑΩΛ 19/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 2705ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη αποκατάστασης Ι.Μ. Παναγίας Κρουσταλλένιας της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63ΥΧΩΞΩ-Κ4Ε 18/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 2670ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 98 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 93ΜΖΩΞΩ-Ξ2Φ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 2579ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατανομή από τους ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για το έτος 2024.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΔΗΠΩΞΩ-5ΨΟ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 30ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Παιδικού Βρεφονηπιακού σταθμού του δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΚΑΩΞΩ-0ΓΛ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 2570ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών Παντοπωλέιου για τις ανάγκες του Παιδικού Βρεφονηπιακού σταθμού του δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΖΔΩΞΩ-66Α 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 2569ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ,ΜΟΝΙΜΩΝ 4/2024 & ΔΕΔ/ΝΑ 3/2024 ΑΙΡΕΤΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ01ΝΩΞΩ-ΑΑΤ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/11ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2024 Απόδοση τέλους ταφής στον ΦΟΣΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΟΕΩΞΩ-ΨΥΤ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/110ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 880