Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Βοήθεια στο Σπίτι

Το ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ ξεκίνησε πιλοτικά σε ορισμένους Δήμους της χώρας το 2002, και στο Οροπέδιο Λασιθίου φτάνει την 1 η Ιουνίου 2005. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο Οροπέδιο Λασιθίου τα τελευταία 15 χρόνια, παρέχοντας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες και μεριμνά για την εξασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης.

Πιο αναλυτικά, παρέχει:

  • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη
  • Νοσηλευτική μέριμνα
  • Φροντίδα νοικοκυριού
  • Συντροφιά
  • Εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στην καθημερινότητα
  • Βοήθεια ατομικής υγιεινής

Το πρόγραμμα, που στηρίζεται από τον Δήμο, στελεχώνεται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, από:

  • Κοινωνική Λειτουργό
  • Οικογενειακή Βοηθό
  • Νοσηλεύτρια

Επίσης, είναι σε στενή καθημερινή συνεργασία με το Κέντρο Υγείας της περιοχής, το οποίο παρέχει οιαδήποτε βοήθεια.

Υπεύθυνη:

Κατερίνα Πλατή – Κοινωνική Λειτουργός

Τ.: 2844340 152