Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Διαδικασίες

Ψηφιακή πλατφόρμα E-Services

Υπόβαλλε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για πιστοποιητικά ή άλλες ενέργειες προς τις υπηρεσίες του Δήμου και παρακολούθησε την εξέλιξή τους, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του E-Services.

E-Services
digital-platform-img

Άδρευση

Μέχρι τις 30-4-2015 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού. Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΚΥΑ 146896 – ΕΦ. ΚΥΒ. 2878/27-11-2014 ΤΕΥΧΟΣ Β) θα πρέπει να προσκομισθούν στον Δήμο, ο οποίος είναι φορέας υποδοχής, η σχετική αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα δικαιολογητικά. (παράρτημα ΙΙ για νέα έργα υδροληψίας, παράρτημα ΙΙΙ για υφιστάμενα πηγάδια τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ.) επιπλέον έγγραφα: πίνακας αρδευόμενων εκτάσεων, ιδιωτικό συμφωνητικό και εξώφυλλο φακέλου.

Σημειώσεις
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ΨΗΦΙΑΚΗ και ΕΝΤΥΠΗ και μορφή. ΕΝΑ (1) CD (που θα περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα επισυναπτόμενα έγγραφα και την αίτηση) και ΤΡΙΑ (3) έντυπα αντίγραφα.

Εναλλακτικά μπορούν να κατατίθενται, ΔΥΟ (2) CD (που θα περιλαμβάνουν όλα ανεξαιρέτως τα επισυναπτόμενα έγγραφα και την αίτηση) και ΔΥΟ (2) έντυπα αντίγραφα.

Υπεύθυνος Μεραμβελιωτάκης Τρύφωνας

Συνημμένα Έγγραφα

Εκτυπώστε την αίτηση και την δήλωση, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αποστείλατε τα στην υπηρεσία του Δήμου μας.
Εύρεση συντεταγμένων

Συννημένα Έγγραφα

Γενικές Αιτήσεις

Δημοτολόγιο

Ληξιαρχείο

Οικονομική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία
Ύδρευση