Λασιθύτες – Summer Camp 2019 για παιδιά 5-12 ετών

Για πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-13:30 στο Δήμο

Δέσποινα Χατζάκη, τηλ. 698 99 56 210