logo logo

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσης τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην μέση λιανική τιμή), την προμήθεια “υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 73.899,44 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2844340156