Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

10 Αυγ 2022

Ανακοίνωση για το λεωφορείο

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 το λεωφορείο του Δήμου δεν θα κινηθεί λόγω βλάβης.