Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

16 Αυγ 2022

Ανακοίνωση για το λεωφορείο

Το λεωφορείο δεν θα κινηθεί Τετάρτη 17/8, Πέμπτη 18/8 και Παρασκευή 19/8 λόγω αναρρωτικής άδειας του οδηγού.