Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

27 Μαΐ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Εγγραφή νηπίων και βρεφών στο « Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» για το παιδαγωγικό έτος 2024-2025.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                     Άγιος Γεώργιος: 14-05-2024

ΝΟΜΟΣ   ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 3194

ΠΑΙΔΙΚΟΙ   ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ   ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΗΜΟΥ  ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Άγιος Γεώργιος Οροπέδιο Λασιθίου

Τ.Κ. 72052

Τηλέφωνο: 2844302001

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την Εγγραφή  νηπίων και βρεφών  στο « Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» για το παιδαγωγικό έτος 2024-2025.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τις  εγγραφές  των νηπίων και των βρεφών στο «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» για το παιδαγωγικό έτος 2024-2025 θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 15 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του παιδικού Σταθμού στον Άγιο Γεώργιο κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών  10:00- 12:00.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

  1. Αίτηση- συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
  4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων τρέχοντος οικονομικού έτους και δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 .
  6. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  7. Σε περίπτωση που υπάρχει οικογενειακό-κοινωνικό πρόβλημα (π.χ. γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή εν διαστάσει, στρατευμένος , φοιτητής, αποβιώσας κλπ.) θα πρέπει να μας υποβάλλετε και το αντίστοιχο επίσημο δικαιολογητικό από την αρμόδια υπηρεσία .Το υπόψη δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην εγγραφή του παιδιού σας στον Παιδικό Σταθμό.
  8. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Τα νήπια προκειμένου να εγγραφούν στις Δομές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια μέχρι την 31/08/2024.

Αντιστοίχως, τα βρέφη προκειμένου να εγγραφούν στη Δομή πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 1 έτος μέχρι και την 31/08/2024.

Όλοι οι αιτούντες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση τόσο μέσω ΕΣΠΑ με τη διαδικασία χορήγησης αξίων τοποθέτησης (voucher), εφόσον είναι δικαιούχοι του προγράμματος, όσο και μέσω Δήμου. Επισημαίνεται, ότι η πλειονότητα των θέσεων καλύπτονται από τους αιτούντες στους οποίους έχει χορηγηθεί αξία τοποθέτησης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (voucher) μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ 2021-2027). Η διαδικασία για την χορήγηση Voucher ανακοινώνεται και πραγματοποιείται από το www.eetaa.gr μετά από σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ