Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

03 Ιούλ 2024

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών

ΑΡΧΕΙΑ

9ΛΒΔΩΞΩ-Λ3Ν-1-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf