Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

27 Φεβ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΧΕΙΑ

ΨΦΦ1ΟΛ6Η-Υ3Γ-1.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ.pdf ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ.doc