Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

12 Ιαν 2024

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Νο 19 .2024 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ χαρτης

ΑΡΧΕΙΑ

ΡΕ3ΤΩΞΩ-ΘΨ7.pdf