Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

14 Απρ 2022

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου ορίζει Αντιδήμαρχο (έμμισθο), την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα
Καλλιόπη Κασαπάκη του Αδάμ εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από σήμερα έως 01/04/2023.

ΑΡΧΕΙΑ

Απόφαση