Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Σεπ 2022

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2022 ΠΕ και ΔΕ για Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τα αποτελέσματα βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΑΡΧΕΙΑ

πίνακας πίνακας αποτελέσματα αποτελέσματα