Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

15 Απρ 2024

Αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση     : Τζερμιάδων

Ταχ. Κώδικας : 72052

Πληρ.: Ε. Σιγανός

Τηλ.   : 2844340148

Email : [email protected]

Τζερμιάδων,  15 Απριλίου 2024

Αρ. πρωτ. : 2568

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετ. : Το με αριθμ.πρωτ. 661 Φ.702.15 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινάει από σήμερα 15.04.2024 σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό

 

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται:

"Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ.18851.οικ. Φ.700.20/2023 (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-4-02023) Υπουργική Απόφαση, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των παρακάτω ακινήτων: 

α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός  εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. "(α)" και "(β)" και

(δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,

υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της (σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό η έναρξη του χρονικού ορίου απαγόρευσης της οποιασδήποτε χρήσης πυρός για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, για την φετινή περίοδο, ξεκινάει από σήμερα 15.04.2024).

 

Διαδικασία καθαρισμού:

1) Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

2) Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως προς τα ανωτέρω επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 5 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.