Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

17 Μαρ 2023

Εκ νέου ανάρτηση των αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2023 του φορέα Ν.Π.Δ.Δ. “Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου”

Εκ νέου ανάρτηση των αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2023 του φορέα Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου"

ΑΡΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ