Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

02 Ιούλ 2024

Κλείσιμο νηπιακού τμήματος “Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου”, λόγω αυξημένων κρουσμάτων στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση     : Τζερμιάδων

Ταχ. Κώδικας : 72052

Πληρ.: Γ.Αθανασάκης

Τηλ.   : 2844340170-155

Email : [email protected]

 

 

Τζερμιάδων , 1 Ιουλίου 2024

Αρ. πρωτ. : 4408

 

 

 

 

Θέμα : «Κλείσιμο νηπιακού τμήματος “Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου  Λασιθίου”, λόγω αυξημένων κρουσμάτων στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   141/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τα σχετικά:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
  2. Το έγγραφο του ΕΟΔΥ, «Οδηγίες για τη διαχείριση κρούσματος διεισδυτικής στρεπτοκοκκικής λοίμωξης (iGAS) στο οικιακό και σχολικό περιβάλλον.»
  3. Την ενημέρωση από την παιδίατρο του Παιδικού Σταθμού Οροπεδίου Λασιθίου για τα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας στο τμήμα του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και την απαραίτητη διακοπή λειτουργίας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το κλείσιμο στο νηπιακό τμήμα του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στις 02.07.2024 και 03.07.2024 λόγω διάγνωσης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας σε πέντε παιδιά του νηπιακού τμήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απολύμανση του χώρου σύμφωνα με τις συστάσεις της παιδιάτρου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ