Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

04 Ιούλ 2022

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ενημερώνει για καθαρισμούς των οικοπέδων, τα πρόστιμα και τα αδικήματα

Φίλες και φίλοι,

Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού και εντός της θερινής αντιπυρικής περιόδου. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον τόπο μας από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και γι’ αυτό λαμβάνουμε ιδιαίτερα αυξημένη μέριμνα ώστε:

Σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των χώρων αυτών να προβούν άμεσα στον καθαρισμό-αποψίλωσή τους από ξερά χόρτα και απορρίμματα καθώς και στην απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 εδάφ.β΄του Ν.3852/2010 (Α΄87), ο Δήμος θα προχωρήσει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων αυτών:

α) Επιβάλλοντας πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου

β) Βεβαιώνοντας εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και

γ) Υποβάλλοντας μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των ανωτέρω περιγραφόμενων χώρων, οφείλουν να τους διατηρούν πάντοτε ελεύθερους από ξερά χόρτα, απορρίμματα και τυχόν εύφλεκτα υλικά, ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.

 

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ευελπιστεί στην κατανόηση και στη συνεργασία όλων και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση και βοήθεια στο έργο. Είναι υποχρέωση όλων μας η προστασία των τοπικών κοινωνιών μας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και η καθαριότητα των ακάλυπτων χώρων.

ΑΡΧΕΙΑ

Κανονισμός