Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

11 Φεβ 2020

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου καινοτομεί ξανά! Ξεκινά η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για τη συλλογή απορριμμάτων

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ,ανακοινώνει τη συμφωνία του με την εταιρεία opistol.io, συμφωνία που αφορά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος  το οποίο θα φέρει καινοτόμα, πρωτοποριακά  ,αλλά και ωφέλιμα για τον Δήμο αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι για την εκτέλεση του αντικειμένου, συμφώνησαν, και το έργο...ξεκινά!

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, με τη σύμπραξη της ως άνω εταιρείας, προχωρά ,με τα κατάλληλα εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, στην

  • Ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων (GPS), όπως αυτά εκπέμπονται από τα εγκατεστημένα GPS στα απορριμματοφόρα.
  • Χαρτογράφηση κάδων, με χρήση δεδομένων GPS και μεθόδους μηχανικής μάθησης.
  • Μελέτη βέλτιστης τοποθέτησης κάδων στους δρόμους του Δήμου.
  • Μελέτη σχεδιασμού βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων ανά εποχική περίοδο.

Οι υπηρεσίες θα προσφέρουν στον Δήμο μας δυνατότητα προσφοράς κοινωφελών υπηρεσιών, μείωση του ύψους του προϋπολογισμού ,που προς το παρόν προβλέπεται για τη συλλογή απορριμμάτων, καθώς και εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται αντίστοιχες μελέτες στον δημόσιο τομέα.

Για άλλη μια φορά, ο Δήμαρχος  Οροπεδίου Λασιθίου ,Γιάννης Στεφανάκης, στηρίζει και επιλέγει σύγχρονες, καινοτόμες και εναλλακτικές πρακτικές, που σκοπό έχουν την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών αλλά και τη διευκόλυνση του έργου του Δήμου.

 

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου