Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

23 Ιαν 2024

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Π.Ε Xανίων με επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων

ΑΡΧΕΙΑ

380-2024.pdf