logo logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

03 Ιαν 2020

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων για την εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες κατηγορίες:

1 (1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
2 (2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες
3 (3) Οικονομικές μελέτες
4 (4) Κοινωνικές Μελέτες
5 (5) Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας
6 (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
7 (7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου)
8 (8) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
9 (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες
10 (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής
αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
11 (12) Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
12 (13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)και
διαχείρισης υδατικών πόρων
13 (14) Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας).
14 (15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λεοτουργίας)
15 (16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)
16 (17) Χημικές μελέτες και έρευνες
17 (18) Μελέτες χημικής μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων
18 (19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες
19 (20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες
20 (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
21 (22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες
22 (23) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού
προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
23 (24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών
χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών
χαρτών).
24 (25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
25 (27) Περιβαλλοντικές μελέτες.
26 (28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων
27 (29) Ηλεκτρονικές μελέτες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν Μελετητικό Πτυχίο στις παραπάνω κατηγορίες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Οροπεδίου  Λασιθίου έως και τις 27/01/2020 και ώρα 14:00, επισυνάπτοντας αντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου.

Πέραν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οφείλουν, επί ποινής αποκλεισμού, να έχουν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και αυτοπρόσωπης επιτόπιας παρουσίας τους, όποτε απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή, στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου – Τζερμιάδων, ΤΚ 72052) από τη στιγμή της έγγραφης ή τηλεφωνικής ειδοποίησής τους, εντός 90 λεπτών της ώρας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ

Υπόδειγμα αίτησης Mελετητών Δημοσίων Έργων