Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

01 Απρ 2024

Πρόσκληση σε διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος “ΜΙΝΩΑΣ” για την περιοχή πέριξ του νέου αεροδρομίου Καστελλίου

ΑΡΧΕΙΑ

2040_22032024123319.pdf