Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

02 Ιούλ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02.07.2024

                                                                                   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τζερμιάδων, 1/7/2024

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                         Αριθ. Πρωτ.:4406

 

ΠΡΟΣ:
1.Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

                                                                        Κοινοποίηση:

                                                                        Γ.Γ., κα Κλεάνθη Βερίγου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σας προσκαλούμε την  2η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  σε έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής (λόγω του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ) ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ») που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ) ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ