Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

17 Ιούν 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 17.06.2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:15

                                                                                    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τζερμιάδων,  13/6/2024

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.:3992

 

ΠΡΟΣ:
1.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
2.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

ΚΟΙΝ:

1.Δήμαρχο κ. Γεώργιο Αθανασάκη

 2.Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος

Οικονομικών Υπηρεσιών,

κ.Αποστολάκη Εμμανουήλ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

( Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Σας προσκαλούμε την  17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:15  σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024 και Τεχνικού

Προγράμματος έτους 2024.

  1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024.
  2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου.
  3. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου.
  4. Άδειες βοσκής 2024.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

  ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ