Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Μαΐ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29.05.2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                          Τζερμιάδων,     24/5/2024

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.:3463

 

ΠΡΟΣ:
1.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
2.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
3.Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος
Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών, κ.Αποστολάκη Εμμανουήλ
ΚΟΙΝ:
1.Δήμαρχο κ. Γεώργιο Αθανασάκη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

( Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

 

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30  σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συνεργασία με Τράπεζες.

2.Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

3.Συμμετοχή νέων υπαλλήλων σε εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.

4.Απολογισμός Χρήσης 2023 ΝΠΔΔ Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

5.Αποδοχή δωρεάς κ.Παναγιωτάκη Γεωργίου.

6.Καθορισμός αμοιβής Προέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΑΜΔΑΕ «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.».

7.Εκλογικές διαδικασίες και αποτελέσματα των εκλογών της 8/10/2023.

8.Ενημέρωση για το Δικταίο Άντρο.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ

 

Σας ενημερώνουμε για την ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) των δυο Δημοτικών Συμβουλίων, μέσω του καναλιού στο Ytube, στην διεύθυνση https://www.youtube.com/@DimosOropediouLasithiou/streams .