Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

06 Δεκ 2019

Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Τζερμιάδων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Αθανασάκης