Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Νοέ 2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών για την πυρασφάλεια του Δήμου

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών για την πυρασφάλεια του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

Υ.Ε. – Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2 άτομα

Δ.Ε. – Οδηγών 1 άτομο

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΑΡΧΕΙΑ

Ανακοίνωση Ανακοίνωση Ανακοίνωση