Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

08 Μαΐ 2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΧΕΙΑ

3.ΠΙΝΑΚΕΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΕ-Βαθμολογία-για-άνάρτηση.pdf