Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

17 Ιαν 2023

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023»

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη
παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης» περιόδου 2022-2023

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΑΡΧΕΙΑ

Ανακοίνωση Προκήρυξης