Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Νοέ 2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για τις εξής ειδικότητες:

-ΠΕ Νηπιαγωγών

-ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Περισσότερες πληροφορίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΑΡΧΕΙΑ

Ανακοίνωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση