Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

15 Ιούλ 2020

ΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου,  στο πλαίσιο των ενεργειών υποβολής προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων, με έγγραφό του  προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, καταθέτει μια σειρά από προτάσεις για μελέτη και υλοποίηση.

Συγκεκριμένα, και μετά από την ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη της υπογραφής σύμβασης για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, η Δημοτική Αρχή προτείνει, λαμβάνοντας υπόψιν τις άμεσες ανάγκες για υποδομές άρδευσης του δυτικού κάμπου, αιτείται να ενταχθεί στο ‘’Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών’’ η Μελέτη και η κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο δυτικό κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου καθώς και των δικτύων της (περιοχές: Κάτω Μετόχι, Άγ.Χαράλαμπος, Πλάτη), έργο προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ, η ανόρυξη δύο  γεωτρήσεων, έργο 400.000,  καθώς και ο καθαρισμός -  συντήρηση των αποστραγγιστικών δικτύων: ¨Λίνιες¨, που κατασκευάστηκαν επί Ενετών, σε όλη την έκταση του Οροπεδίου Λασιθίου ,ποσού 4.000.000 ευρώ .

Το έργο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.400.000 ευρώ.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για ένταξη στο ’Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών διά του Αντιδημάρχου, κ. Στρατάκη, θα αναπτύξει στο μέγιστο τις δυνατότητες του Οροπεδίου Λασιθίου αποφέροντας σημαντικά οφέλη, ισοτιμία, αλλά και πλεονεκτήματα στον –νευραλγικό - πρωτογενή τομέα.

 

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου