Λασιθύτες – Summer Camp 2019 για παιδιά 5-12 ετών

Για πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-13:30 στο Δήμο

Δέσποινα Χατζάκη, τηλ. 698 99 56 210
Ρυθμιση Χρεών έως και 100 Δόσεις

Ρύθμιση χρεών έως και 100 δόσεις με βάση το αρ. 52 του Ν.4483/2017. Με τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.), τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31/07/2017.

 
Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Αβρακόντε
Ανακοίνωση της Κρητικής Εστίας

Το διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ιδρύματος «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ανακοινώνει ότι την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 θα φιλοξενήσει φοιτητές – σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αποτελέσματα Δημοψηφίσματος εκλογικών κέντρων Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, θα προχωρήσει στην χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – συμπεριλαμβανομένων και καντινών – να προσέλθουν στο Δήμο από 27/05/2015 μέχρι και 09/06/2015 υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Σύμφωνα με την με αριθμό 59940/13-05-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που αφορά το έτος 2015.

α/α Είδος Αριθμός Αδειών Θέση
1. Στάσιμο Εμπόριο 1 Αι Γιάννης (Καμπίτης)

Υποβολή δικαιολογητικών πριν την χορήγηση της άδειας

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν συνδέεται ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγος του/της ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας.
  3. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν απαιτείται εάν ο αιτών είναι πολύτεκνος το οποίο αποδεικνύεται από το Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή με βεβαίωση από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.
  4. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς.
  6. Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται αν ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες α) Αναπηρία άνω του 50%, β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών καθώς και γονείς με τρία τέκνα, γ) Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944, δ) γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες, ε) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και Παλιννοστούντες, στ) Έλληνες Ρομά εγγεγραμμένοι στα ΟΤΑ της χώρας, ζ) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου στον κ. Κων/νο Μαρκογιαννάκη στο τηλ. 2844340156
Μέχρι τις 30-4-2015 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα σημεία υδροληψίας.

Άδεια Χρήσης Νερού

Μέχρι τις 30-4-2015 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού. Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΚΥΑ 146896 – ΕΦ. ΚΥΒ. 2878/27-11-2014 ΤΕΥΧΟΣ Β) θα πρέπει να προσκομισθούν στον Δήμο, ο οποίος είναι φορέας υποδοχής, η σχετική αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα δικαιολογητικά. (παράρτημα ΙΙ για νέα έργα υδροληψίας, παράρτημα ΙΙΙ για υφιστάμενα πηγάδια τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ.) επιπλέον έγγραφα: πίνακας αρδευόμενων εκτάσεων, ιδιωτικό συμφωνητικό, Εξώφυλλο φακέλου

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ΨΗΦΙΑΚΗ και ΕΝΤΥΠΗ και μορφή. ΕΝΑ (1) CD (που θα περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα επισυναπτόμενα έγγραφα και την αίτηση) και ΤΡΙΑ (3) έντυπα αντίγραφα. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Μπορούν να κατατίθενται, ΔΥΟ (2) CD (που θα περιλαμβάνουν όλα ανεξαιρέτως τα επισυναπτόμενα έγγραφα και την αίτηση)  και ΔΥΟ (2) έντυπα αντίγραφα   
Υπεύθυνος Μεραμβελιωτάκης Τρύφωνας

Δηλώσεις πηγαδιών

Εκτυπώστε την αίτηση και την δήλωση, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αποστείλατε τα στην υπηρεσία του Δήμου μας.
εύρεση συντεταγμένων:

Αιτήσεις

Αίτηση για ηλεκτροδότηση παλαιού κτίσματος

Αίτηση Χορήγηση βεβαίωσης υπάρχοντος οικοπέδου

Αίτηση Χορήγηση βεβαίωσης Τετραγωνικών ΔΕΗ

Αίτηση Χορήγηση παροχής ύδρευσης/αποχέτευσης

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Παλαιότητας κτίσματος για ηλεκτροδότηση

Υπάρχοντος Οικοπέδου

Υπεύθυνη δήλωση απλή
Αιτήσεις για απόκτηση νέας άδειας ή μετατροπή υφιστάμενης ΕΔΧ Αυτοκινήτου

Περιφέρεια Κρήτης
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Τεχνικό αδειών Κυκλοφορίας
Ταχ. Δ/νση:
Πολυτεχνείου 1, Αγ. Νικόλαος Ταχ. Κώδικας: 72100
Πληροφορίες: Εμμ. Ζαφειράκης Fax: 28410-26601
Τηλέφωνο: 2841-340350 Email: zafirakism@crete.gov.gr

ΑΔΑ 61Β17ΛΚ-ΓΩΚ
Άγιος Νικόλαος 26.01.2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
(ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ
(ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ), ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) σε άλλο τύπο (ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ) , να υποβάλει σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00. Διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιορισθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για τις οποίες ζητείται άδεια, καθώς και το είδος της άδειας ή των αδειών και ο αριθμός τους ανά έδρα.

Οι έδρες των ΕΔΧ αυτοκινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθμ. 84/2012 (ΦΕΚ 2080/Β/4-7-12) Απόφαση του Περιφερειακού.

Συμβουλίου είναι:

Δήμος Αγίου Νικολάου 1 ενιαία έδρα

Δήμος Οροπεδίου 1 ενιαία έδρα

Δήμος Ιεράπετρας 1 ενιαία έδρα

Δήμος Σητείας 1 ενιαία έδρα

Αρμόδια υπηρεσία κατάθεσης των αιτήσεων για άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, με έδρα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ορίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του καθώς και φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, εκτός των δικαιολογητικών 1 και 2 του Πίνακα Β του Παραρτήματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 47 – Μάιος 2014)

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 47 – Μάιος 2014)