Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-Ρ5Θ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3605ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΑΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 9882
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-ΜΚΕ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3593ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ9882 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-ΕΔ8 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3380ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 105 για την Μισθοδοσία και τις Εργοδοτικές εισφορές Β΄Εξαμήνου 2011 μονίμου υπαλλήλου αορίστου χρόνου, της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-Φ29 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 4368ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-8ΕΠ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3935ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗς ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ9886
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-ΧΑ1 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3934ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-Ψ58 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3933ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ9886
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-Ψ8Β 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3932ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 9886 - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-094 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3931ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-ΟΩΠ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3353ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΔΗΜΑΡΧΟΥ 97 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΥ2472
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-Ω2Θ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3163ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 96 ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΥ2472 ΕΓΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-Ζ7Χ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3162ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-ΗΘΖ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3960ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 138 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ39505
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-9ΧΧ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3935ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 126 ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ39505 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΩ-636 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3660ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 875 876 877 878 879 894