Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου αριθμός 119 για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών στις 19/07/2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΞΩ-ΩΧ6 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 3499ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση ανάληψης δαπάνης 81 για τον 3ο Λογαριασμού του έργου : " Αναπλάσεις Οικισμών Δήμου (Ανασύνταξη)" του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΞΩ-ΓΗΔ 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 3500ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση ανάληψης υποχρεωσης με Α/Α 80 , συνολικου ύψους 1.120€ που αφορά προμήθεια Ελαστικών για το οχημα ΚΗΥ 9882.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΞΩ-ΨΤ1 01/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 3473ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 13 Κ.Α. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΩ-88Λ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΩ-ΞΒΟ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 93ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 60€ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΥΠΕΡ ΔΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΩ-Θ4Η 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ Α) ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Β) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Γ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΩ-Σ1Ε 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 96ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 85 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 7/2011 ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΞΩ-ΟΚΦ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3601ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Μανδελενάκη Εμμ . του Χαραλάμπους
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΩ-ΞΕΥ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3471ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ".
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΩ-Ε0Α 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3485ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΓΟΥΛΑ".
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΩ-ΙΜΞ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3484ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 75 ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΞΩ-ΞΥ6 14/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3332ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 111 ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΩ-ΛΗΑ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3364ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 116 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΩ-ΜΔΑ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3402ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 113 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΞΩ-7ΔΙ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3373ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 876 877 878 879 880 890