Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Ψήφιση Πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων ετων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-Β 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 19ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 69 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤ.ΚΑΤ/ΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-3 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3161ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 68 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2472 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-Δ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3160ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ψηφιση Πίστωση σε βάρος 6 Κ.Α. τρέχοντος έτους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Κ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Σ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2862ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ \"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ\"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Ο 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2715ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Ρ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2632ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-3 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3015ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-1 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2989ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Ζ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2975ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ SERVER ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Τ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2785ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας υπολογιστή server και λοιπού εξοπλισμού.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-2 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2744ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διενέργεια προμήθειας υπολογιστή server και λοιπού εξοπλισμού - Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Υ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2720ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πηγαδιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΞΩ-Ω 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 21ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 67 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α32ΩΞΩ-Ρ 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3137ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 879 880 881 882 883 890