Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 93 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΩ-9 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3100ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 92 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-Τ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3051ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1/1-30/6/11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-7 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3050ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ορισμός Υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-4 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψηφιση πίστωσεων σε βάρος 2 κωδικών Αριθμων εξόδων τρέχοντος έτους του Δήμου (ΚΤΕΟ, Γραφική υλη )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-1 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 20ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Υποβολή Τριμηνιαιας Εκθεσης στην Οικονομικη Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμου του έτους 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-Χ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 14ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2011 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΖΑΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-3 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3037ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 64 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞΩ-Λ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3002ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 63 ΓΙΑ 2ο ΛΟΓ.ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ (Ανασύνταξη)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞΩ-Ι 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2998ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ \" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ\"
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞΩ-Υ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2671ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 62 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΞΩ-1 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2976ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 85 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΞΩ-Ρ 17/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2965ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 84 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α31ΩΞΩ-9 16/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2931ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 61 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΞΩ-Θ 14/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2749ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 81 ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΞΩ-Κ 14/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2824ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 880 881 882 883 884 890