Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Διενέργεια προμήθειας εδεσμάτων για τον εορτασμό της Μάχης του Λασιθίου- Έγκριση τεχνικών Προδιαγραφών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Π 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2150ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εγκριση Λειυουργίας \"Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΩ-Ι 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 58ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αμοιβή μελών και Επιτροπών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία \"Παιδικοί βρεφονηπιακοι σταθμοι δήμου Οροπεδίου Λασιθιου\"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΩ-Ψ 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 65ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
Κατάθεση φακέλου για διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τύπο Α,Β και Γ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΩ-Η 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 60ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αιτηση παράτασης προγραμματικής Συμβασης για το έργο \"Αποκατάσταση Ζημιών απο θεομηνία στο οδικο δίκτυο Οροπεδίου Λασιθίου\" και αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΩ-1 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός μελών Διοικιτικου Συμβουλίου Ανωνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΩ-Α 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προγραμματισμός Προσλήψεων ανταποδοτικου χαραχτηρα για το έτος 2011 με συμβαση ιδιωτικου δικαιου ορισμένου χρόνου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΩ-Ξ 31/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 57 ΓΙΑ ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-9 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2568ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 56 ΓΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΙΚ.ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-Α 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2576ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 54 ΓΙΑ 2η ΔΟΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-Ρ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2498ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 53 ΓΙΑ 4η ΔΟΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-Υ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2497ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 52 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-3 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2495ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 50 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΟΡΤ.ΜΑΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-Ξ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2421ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 49 ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Κ ΑΠΟΖ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-2 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2364ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΜ.ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΜΑΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΞΩ-7 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 2199ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 886 887 888 889 890 894