Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 71 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΞΩ-Η 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2703ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Η 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2191ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας στην Alfa-Sym-κατασκευή σημαίων
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Ρ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2120ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διενέργεια προμήθειας σημαιών- έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Μ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2097ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Σ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2486ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διενέργεια προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων - έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-7 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2429ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Ε 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1654ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Ζ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1634ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διενέργεια προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου - έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Α 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1623ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ηχητική Κάλυψη εκδήλωσης εορτασμού επετείου της Μάχης Λασιθίου 2011»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Θ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2447ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Ηχητική Κάλυψη εκδήλωσης εορτασμού επετείου της Μάχης Λασιθίου 2011»
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Φ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2292ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-5 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2487ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων Εξωτερικού Φωτισμού»,
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-3 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2484ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-0 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2557ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας εδεσμάτων για τον εορτασμό της επετείου της Μάχης Λασιθίου
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΞΩ-Υ 02/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2506ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 885 886 887 888 889 894