Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

ψηφιση πιστωσεων σε βαροσ 6 κ.α. τρέχοντος έτους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞΩ-9ΡΦ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 25ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός Επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τον εορτασμό της Μάχης του Λασιθίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞΩ-ΟΙΥ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 71 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 9882
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞΩ-Ε5Η 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3199ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 70 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞΩ-Υ90 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3158ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή δωρεαν παραχώρησης Μουσείου Αγίου Γεωργίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιου Γεωργίου στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθιου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-Ε 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αποδοχή Δωρεάν παραχώρησης του ακίνητου όπου στεγάζεται το παλαιο Μουσείο του Πολιτιστικου Αγίου Γεωργίου από τον Κασσαπάκη Δημήτριο στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθιου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-Ζ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 18ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Επέκταση παραχωρητηρίου για το ακίνητο Αγροτικου Συναιτερισμου Τζερμιάδων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-5 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 17ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψήφιση Πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων ετων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-Β 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 19ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 69 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤ.ΚΑΤ/ΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-3 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3161ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 68 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2472 ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΩ-Δ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3160ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ψηφιση Πίστωση σε βάρος 6 Κ.Α. τρέχοντος έτους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Κ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Σ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2862ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ \"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ\"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Ο 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2715ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Ρ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2632ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-3 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3015ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 882 883 884 885 886 894