Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-1 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2989ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Ζ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2975ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ SERVER ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Τ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2785ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας υπολογιστή server και λοιπού εξοπλισμού.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-2 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2744ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διενέργεια προμήθειας υπολογιστή server και λοιπού εξοπλισμού - Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΞΩ-Υ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2720ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πηγαδιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΞΩ-Ω 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 21ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 67 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α32ΩΞΩ-Ρ 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3137ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 93 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΩ-9 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3100ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 92 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-Τ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3051ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1/1-30/6/11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-7 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3050ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ορισμός Υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-4 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψηφιση πίστωσεων σε βάρος 2 κωδικών Αριθμων εξόδων τρέχοντος έτους του Δήμου (ΚΤΕΟ, Γραφική υλη )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-1 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 20ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Υποβολή Τριμηνιαιας Εκθεσης στην Οικονομικη Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμου του έτους 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-Χ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 14ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2011 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΖΑΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞΩ-3 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3037ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 64 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞΩ-Λ 20/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 3002ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 883 884 885 886 887 894